Lista aktualności Lista aktualności

ZGŁASZANIE SZKÓD OD ZWIERZYNY

 

ZGŁASZANIE SZKÓD OD ZWIERZYNY

 

 

NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW INFORMUJE,

że zgodnie z ustawą Prawo łowieckie

z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683)

 

obowiązują nowe rozwiązania szacowania szkód łowieckich.

 

Art. 46d [Odwołanie]

1. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu

 

                                                                                    Nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów