Lista aktualności Lista aktualności

Dąb Pamięci

W dniu 23.10.2020 r. na Młyńskich Stawach miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy katyńskiej.

W uroczystości udział wzięli:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józef Kubica,
ksiądz Wojciech Łata Proboszcz miejscowej parafii w Biestrzykowicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Włodzimierz Putowski, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie. Nie mogło zabraknąć miejscowych leśników. Reprezentowali ich: nadleśniczy Paweł Bak, z-ca nadleśniczego Piotr Oleszek, inżynier nadzoru Janusz Czubkowski, leśniczy Wiesław Moliński pierwszy przewodniczący leśnej "Solidarności" w Nadleśnictwie Namysłów po reaktywacji zwiazku w 1989 r., Mariusz Czechlowski leśniczy i przewodniczący międzyzakładowej organizacji związkowej „Solidarność” przy nadleśnictwach Namysłów i Brzeg , miejscowy leśniczy Dariusz Lipiński  oraz Rafał Kijak - strażnik leśny.
Dokumentację fortograficzną sporządził komendant posterunku straży leśnej - Marek Złotkowski.

Nadleśnictwo Namysłów uczestnicząc w Programie Katyń… ocalić od zapomnienia pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, poprzez upamiętnienie inżyniera leśnika, kapitana Czesława Michała Kaisera zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 roku ma na celu oddanie hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej, bestialsko zamordowanym jednym strzałem w tył głowy. Tego typu inicatywy mają na celu zachowanie pamięci przez kolejne pokolenia Polaków o wymordowaniu polskiej inteligencji: oficerów, dyplomatów, lekarzy, naukowców, duchownych, artystów, leśników, urzędników.

Upamiętnienia dokonano poprzez posadzenie dębu pamięci i odsłonięcie tablicy.

Idea upamiętnienia polega na posadzeniu w przestrzeni publicznej 21.857 Dębów Pamięci. Jeden Dąb to jedno nazwisko. Posadzono, wydano certyfikaty już dla 5.283 (5276) Dębów Pamięci. Uczestnicząc w programie „Katyń ocalić od zapomnienia” Nadleśnictwo Namysłów otrzymało niepowtarzalny numer Certyfikatu przypisany sadzonemu dębu, który upamiętnia naszego Bohatera. Jak do tej pory w Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic.

Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Rys historyczny dotyczący Zbrodni Katyńskiej został przedstawiony przez Pana Włodzimierza Putowskiego

Dąb Pamięci został posadzony przez dyrektora Józefa Kubicę, dyrektora Włodzimierza Putowskiego, leśniczego Wiesława Molińskiego

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy dokonali: dyrektor Józef Kubica, ksiądz Wojciech Łata, prezes SPAK Włodzimierz Putowski i nadleśniczy Paweł Bak

Poniżej można zapoznać się z charakterystyką postaci kpt. Czesława Kaisera:

Porucznik artylerii rezerwy Czesław Michał KAISER awansowany pośmiertnie w 2007 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego na stopień kapitana.

Syn Jana i Marii z Sochów, urodził się 29 września 1902 roku w Majdanie Królewskim powiat kolbuszowski w woj. Lwowskim. Ukończył szkołę realną w Tarnobrzegu. Absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom inżyniera leśnictwa uzyskał po odbyciu studiów nauk leśnych od października 1921 roku do lipca 1925 roku. Był administratorem dóbr prywatnych na Polesiu.

W 1928 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Do 1928 roku pełnił służbę w 14 pułku artylerii polowej i 7 pułku artylerii ciężkiej.

W latach 1930, 1932 i 1935 odbył ćwiczenia rezerwy w 9 pułku artylerii lekkiej. W latach1936 i 1937 odbył ćwiczenia, jako oficer artylerii we Flotylli Rzecznej.

We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i został uwięziony w specjalnym obozie jenieckim NKWD w Starobielsku.

Zamordowany w siedzibie charkowskiego Zarządu NKWD, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

W dalszym ciągu poszukujemy i uzupełniamy informacje o naszym Bohaterze.