Lista aktualności Lista aktualności

Drewno jest z lasu

 

W dniu 10.12.2022 r. na rynku w Byczynie Nadleśnictwo Namysłów wzięło udział w kiermaszu bożonarodzeniowym w ramach realizacji konkursu "Drewno jest z lasu" we współpracy z Sołectwem Proślice oraz Parafią Polanowice.

Konkurs „Drewno jest z lasu” ma na celu promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcę tego surowca. Nośnikiem gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej będą obiekty architektury drewnianej.

Udział w konkursie mogły wziąć organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządy i ich jednostki organizacyjne. Adresatem przedsięwzięcia były też parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski