Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zakupie gruntu

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW

zainteresowane jest nabyciem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

  • położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów;
  • są opisane w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub jako grunty

przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia;

  • mają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, która nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie  https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy    

W celu uzyskania wstępnej informacji o zainteresowaniu Nadleśnictwa zakupem Państwa działki prosimy o kontakt:

Nadleśnictwo Namysłów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

46-100 Namysłów

tel. 77 4190 505 wew. 331 lub kom. 668 115 312

e-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.