Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie obiektów edukacyjnych na Młyńskich Stawach

 

W dniu 30 września 2022 roku miała miejsce szczególna uroczystość.

Na Młyńskich Stawach zostały uroczyście otawarte obiekty edukacyjne.

Kilka słów z historii.... Młyńskie Stawy to miejsce osobliwe, położone nad stawami w środku namysłowskich lasów. Bogactwo świata roślin i zwierząt. Wyjątkowość Młyńskich Stawów to nie tylko walory przyrodnicze ale również historyczne. W tym miejscu zachował się unikalny młyn z XVIII wieku oraz leśniczówka z połowy XIX wieku. Oprócz młynarstwa prowadzono tutaj gospodarkę leśną, rybacką i pszczelarską, których tradycje pielęgnowano do końca XX wieku. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, po opuszczeniu osady przez emerytowanego pracownika nadleśnictwa, ówczesny nadleśniczy Jan Kolarczyk zdecydował o gruntownej przebudowie budynków. Jego staraniem urządzono izbę pamięci leśnej, leśną klasę a przy zaangażowaniu pracowników szkółki leśnej odtworzono podsiębierne koło młyńskie. Obiekty w takim kształcie wypełniały swoją rolę do 2009 r. Od tego roku następowała stopniowa degradacja, która została zapoczątkowana częściowym pożarem rybaczówki. Nieszczęście to spowodowało wyłączenie izby leśnej z użytkowania, natomiast leśna klasa wykorzystywana była jeszcze przez kilka lat. Budynki wymagały gruntownego remontu, którego opłacalność stała pod znakiem zapytania. W połowie 2018 r Nadleśnictwo Namysłów przystąpiło do wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt pod nazwą „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”  okazał się tak naprawdę jedyną szansą na przywrócenie dawnej świetności temu wyjątkowemu miejscu.

Odtworzona izba pamięci jest wyposażona w odrestaurowane eksponaty między innymi narzędzia wykorzystywane kiedyś do pracy w lesie. W izbie pamięci zgromadzone są również eksponaty pozyskane od okolicznych mieszkańców. Zbiory te stanowią cenne dziedzictwo ziemi namysłowskiej od jeszcze czasów przedwojennych. Namysłowianie mogą dotrzeć do tego szczególnego miejsca korzystając z rowerowego szlaku edukacyjnego pn. „Tropem nietoperza Gacka i czapli Klary".