Lista aktualności Lista aktualności

Zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z lasu

 

Las pełni wiele funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Jest dostępny dla ludzi, jednak korzystajmy z niego tak, aby z jednej strony – nie uszczuplić jego zasobów, a z drugiej – nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Las to złożony i dynamiczny ekosystem, w którym występuje wiele zjawisk przyrodniczych, powodujących również zagrożenia dla człowieka. Ponadto miejsce pracy leśników i pracowników zakładów usług leśnych, którzy wykonują w ciągu całego roku różne działania ochronne, hodowlane i inne gospodarcze.