Lista aktualności Lista aktualności

TEREN MONITOROWANY

 

 

Nadleśnictwo Namysłów uprzejmie informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym siedziba Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa
są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Namysłów, 46-100 Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, e-mail:  namyslow@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe w postaci wizerunku, gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 14 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.