Lista aktualności Lista aktualności

Tropem nietoperza Gacka i czapli Klary

Informujemy czytelników naszej strony internetowej, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów pozyskało w 2020 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu ,,Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych
i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych’’
.

W partnerskim projekcie OLO w Woskowicach Małych, Gminy Domaszowice i Nadleśnictwa Namysłów, którego wartość wynosi 4 043 392,12 zł, w tym dofinansowanie 3 436 883,30 zł, nadleśnictwo planuje wykonać  2 przedsięwzięcia:

  1. Przebudowa obiektów edukacyjnych na Młyńskich Stawach przysiółku wsi Żaba w gminie i powiecie Namysłów. Projekt polega na przebudowie budynków starej osady leśnej – budynek mieszkalny z niewielki młynem wodnym i stodoła wraz z przyległą infrastrukturą –  adaptowanych przez nadleśnictwo w końcu lat  90-tych XX wieku na obiekty edukacyjne. Wygląd zewnętrzny budynków pozostanie utrzymany w stylistyce charakterystycznej dla lokalnej architektury budownictwa wiejskiego i leśnego XIX wieku. Wnętrza natomiast przebudowane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardami dla tego typu obiektów. Znajdą się w nich sale konferencyjno-wykładowe, miejsca do ekspozycji posiadanych i pozyskanych przez nadleśnictwo eksponatów przyrodniczych, etnograficznych, historycznych. Mini wystawy, dioramy promujące różnorodność biologiczną na terenie nadleśnictwa i Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Odpowiednio zagospodarowany zostanie teren przyległy do budynków, tj. niewielki sad za stodołą. Stanie w nim kilka starych uli, ustawione zostaną domki dla błonkówek i trzmieli. Istniejące drzewa owocowe zostaną zaopiekowane, posadzi się kilka drzewek starych odmian.

Ryc. 1. Budynek dawnego młyna. Elewacja południowa.

Ryc. 2. Budynek dawnego młyna. Elewacja północna.

  1.  Rowerowy szlak edukacyjny ,,Tropem nietoperza Gacka i czapli Klary’’. Szlak o długości ok. 26 km, wytyczony zostanie drogami leśnymi prowadzącymi poprzez najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty zachodniej części kompleksów leśnych nadleśnictwa. Na jego trasie powstanie infrastruktura turystyczna: wieża widokowa, wiata edukacyjna, pomost/ taras widokowy nad stawem, miejsca do ,,odsapnięcia’’ z tablicami edukacyjnymi i najważniejszy obiekt szlaku – nietoperzarnia. Nietoperzarnia to 50 m2 powierzchni ekspozycyjnej w starym betonowo-ceglanym ,,bunkrze’’ w którym zwiedzający będą mogli zapoznać się z życiem i biologią nietoperzy. Chronionych ssaków latających, których mamy w kraju 26 gatunków. Przewodnim motywem edukacyjnym szlaku będzie różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych, łąkowo-bagiennych, wodnych-stawowych z naciskiem nachiropterofaunę oraz florę i faunę terenów podmokłych.

       

Ryc. 3. Koncepcja wnętrza nietoperzarni.

            Ryc. 4. Inny widok z koncepcji wnętrza nietoperzarni.

Działania prowadzone w projekcie mają za zadanie ochronę różnorodnych, cennych przyrodniczo obszarów, poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej dotarcie do tych obszarów, poznanie ich fauny i flory bez szkody dla nich. Obszary te są siedliskiem wielu rzadkich, chronionych roślin i zwierząt. Przygotowana, zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura pozwoli na prowadzenie obszernej edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli).