Lista aktualności Lista aktualności

Zwiększanie możliwości retencyjnych w ekosystemach leśnych

 

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach realizowanego w LP projektu pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" przy 85% udziale unijnych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Nadleśnictwo Namysłów wybudowało 2 zbiorniki retencyjne.

Pierwszy ze zbiorników zlokalizowany na działce nr 485 w obrębie ewidencyjnym Smogorzów, w Leśnictwie Smogorzów to zbiornik o powierzchni całkowitej Fc – 1,94 ha, powierzchni lustra wody 1,57 ha, powierzchni dna – 1,52 ha i średniej głębokości 2,0 m. Objętość wody w czaszy zbiornika – 31 400 m3, objętość wody z uwzględnieniem retencji gruntowej – 36 000 m3, długość grobli –  510 m,  szerokość korony grobli – 4 m.

"Smogorzów" Fot. M. Krawczyk

Drugi zbiornik, który zbudowano na działce nr 150 w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie, w Leśnictwie Ziemiełowice posiada powierzchnię całkowitą Fc – 1,82 ha, powierzchnię lustra wody 1,41 ha, powierzchnię dna – 1,28 ha i średnią głębokość 1,5 m.

Objętość retencjonowanej wody – 21 150 m3, długość grobli – 540 m, kubatura nasypu grobli – 3520,80 m3, szerokość korony grobli – 4 m.