Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Sarny (Fot. K. Żyśko)

Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Namysłów żyje ok. 540 os. jeleni,  40 os. danieli,  2730 os. saren, 1150 os. dzików.

W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa Namysłów działa  9 kół łowieckich:

·         Koło Łowieckie nr 14 „Dzik" z siedzibą w Pokoju,

·         Koło Łowieckie nr 7 „Glon" z siedzibą w Brzegu,

·         Koło Łowieckie nr 2 „Bór" z siedzibą w Namysłowie,

·         Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik" z siedzibą w Kluczborku,

·         Koło Łowieckie nr 12 „Ryś" z siedzibą w Opolu,

·         Koło Łowieckie nr 3 „Łoś" z siedzibą w Namysłowie,

·         Koło Łowieckie nr 1 „Bażant z siedzibą w Namysłowie,

·         Koło Łowieckie nr 5 „Świt" w Wołczynie,

·         Koło Łowieckie nr 4 „Dzik" z siedzibą w Namysłowie.

dzierżawiących 15 obwodów łowieckich.

 

Na terenie Nadleśnictwa Namysłów zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 540 os., danieli 40 os., saren 2730 os., a dzików 1150 os. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę i bobra.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa reprezentowana jest przez lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.