Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Namysłów
PGL LP Nadleśnictwo Namysłów
77 419 05 05
77 419 05 06

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

46-100 Namysłów

Nadleśniczy
Paweł Bak
77 419 05 05
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Oleszek
77 419 05 05
Główna Księgowa
Dorota Wojnicka
77 419 05 05 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Karol Żyśko
77 419 05 05 wew. 211
Inżynier Nadzoru
Janusz Czubkowski
077 419 05 05 wew. 671

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Sumiński
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, stanu posiadania, leśnej mapy numerycznej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 331
Małgorzata Lizurej
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa leśnego, ochrony przyrody, edukacji leśnej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 334
Tomasz Herman
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony p-poż, łowiectwa i BHP
Tel.: 077 419 05 05 wew. 332
Robert Lizurej
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i sprzedaży drewna. Administrator SILP.
Tel.: 077 419 05 05 wew. 333
Kacper Brus
Specjalista Służby Leśnej - pozyskanie i sprzedaż drewna, administracja SILP, ochrona danych osobowych
Tel.: 077 419 05 05 wew. 335

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Świerczyńska
Starsza Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 600
Joanna Słowik
Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 614
Justyna Makieła
Starsza Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 612
Magdalena Gosławska-Radzioch
Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 613

Posterunek Straży Leśnej

Marek Złotkowski
Starszy Strażnik Leśny. Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 221
Rafał Kijak
Strażnik Leśny
Tel.: 077 419 05 05 wew. 221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Smoleń
Tel.: 077 419 05 05 wew. 131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marek Krawczyk
Sekretarz
Tel.: 077 419 05 05 wew. 671
Aleksandra Łuniewska
w zastępstwie Sekretarza
Tel.: 077 419 05 05 wew. 671
Andrzej Filipczak
Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 673
Laura Wojnowska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 077 419 05 05 wew. 672
Agnieszka Kołodziej
Starszy referent. Sekretariat.
Tel.: 077 419 05 05 wew. 100

Zgłaszanie przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowisk lęgowych

Informujemy, że wszelkie przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Namysłów należy zgłaszać na poniższy numer telefonu
Tel.: 600 237 558