Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Informujemy, że do dnia 31.12.2011 r. Nadleśnictwo Namysłów zgodnie z przepisami ustawy o lasach i w drodze zawartego porozumienia sprawowało powierzony przez starostwa powiatowe nadzór nad całokształtem prowadzonej gospodarki leśnej w lasach prywatnych, znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Od dnia 01.01.2012 r. zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Starostwa Powiatowe w Kluczborku oraz Namysłowie przejęły od Nadleśnictwa Namysłów nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Starostwo Powiatowe w Kluczborku