Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Namysłów podlega RDLP w Katowicach. Jest położone w północno - zachodniej części województwa opolskiego. Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy Nadleśnictwa Namysłów znajdują się w Krainie V Śląskiej dzielnicy drugiej - Wrocławskiej, mezoregionie Równin Oleśnickich. Nadleśnictwo działa na powierzchni 812 km2Nadleśnictwo Namysłów działa na powierzchni 812 km2.

Nadleśnictwo Namysłów położone jest na terenie województwa opolskiego, powiatu namysłowskiego i kluczborskiego w obrębie sześciu gmin: Namysłów, Świerczów, Wilków, Domaszowice, częściowo Wołczyn, oraz w niewielkiej części województwa dolnośląskiego, powiatu oleśnickiego -gmina Dziadowa Kłoda.
Nadleśnictwo w obecnych granicach z obrębami Wołczyn i Namysłów powstało etapami z trzech Nadleśnictw: Namysłów, Gręboszyce i Wołczyn. W 1972 r. połączono Nadleśnictwa Namysłów i Gręboszyce tworząc Nadleśnictwo Namysłów, a obręb Wołczyn przyłączono w 1973 r. Dawne nadleśnictwa tworzyły osobne obręby. W 1978 roku połączono w jeden obręb: Gręboszyce i Wołczyn utrzymując nazwę obrębu Wołczyn. Od 2021 roku Nadlesnictwo Namysłów nie jest podzielone na 2 obreby - jest jeden obręb Namysłów.
Cofający się ostatni lodowiec skandynawski pozostawił głębokie pokłady piasków, żwirów, kamieni i glin na których powstała rozległa równina, z niewielkimi wzniesieniami morenowymi w południowo - wschodniej części Nadleśnictwa oraz lokalnymi pobagiennymi obniżeniami. Najlepsze gleby występują w leśnictwach: Polkowskie, Gola, Niwki, Gręboszów, Komorzno. Gleby Nadleśnictwa są glebami "sprawnymi" i pozwalają na tworzenie drzewostanów z dużą domieszką gatunków liściastych bardziej odpornych na negatywne oddziaływanie ze strony przyrody ożywionej i nieożywionej.
Klimat jest w miarę łagodny zdominowany przez wpływy klimatu atlantyckiego z okresowymi wpływami klimatu kontynentalnego. Średnia temperatura w roku wynosi 9,0oC, a ilość opadów rocznych w granicach 548 mm i jest niższa o 102 mm od średniej z lat wcześniejszych. Drastycznie niskie opady odnotowano na przestrzeni lat 1989-1993 kiedy to ich średnia wyniosła 470 mm. Skrajnie mało opadów wystąpiło w roku 1989 - 374 mm.
Większość lasów położona jest na terenie równinnym (Równina Oleśnicka) z lokalnymi wzniesieniami i obniżeniami. Wysokość nad poziom morza waha się od 141 m do 205 m.

Usytuowanie Nadleśnictwa Namysłów na tle Interaktywnej mapy RDLP w Katowicach możesz sprawdzić tutaj.