Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Sporządzony plan urządzania lasu zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych (tzw. cięcia przygodne) – są one głównie konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Namysłów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 95 tys. m sześć. drewna.

Nadleśnictwo Namysłów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 95 tys. m sześć. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Namysłów pozyskano prawie 40 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 46 tys. m sześc., a w przygodnych – prawie 9 tys. m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny i modrzewia. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak dąb, buk, brzoza, jesion,  olsza i grab.

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny i modrzewia. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki jak: dąb, buk, brzoza, jesion, olsza i grab.

W zależności od jakości i wymiarów drewno po ścince wyrabiane i manipulowane jest w różnych sortymentach: wielkowymiarowym (W0 - dłużyce lub kłody), średniowymiarowym (S2a - drewno stosowe przemysłowe, S2b - drewno stosowe do mechanicznego przerobu, S4 - drewno stosowe opałowe),  małowymiarowym (M2 - drobnica opałowa).

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Namysłów w minionych latach pochodziła z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się od 9 do nawet ok. 50 proc. (średnio na przestrzeni ostatnich 13 lat - ok. 15 proc.) całkowitej masy grubizny pozyskiwanej każdego roku w nadleśnictwie.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Namysłów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, producentów opakowań drewnianych,  oraz mniejszych zakładów stolarskich a najcenniejszy surowiec o parametrach okleinowych na aukcje drewna cennego organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.