Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 290 m 3/ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 290 m 3/ha.

Zestawienie typów siedliskowych lasów w nadleśnictwie Namysłów, wg stanu na 01.01.2021 rok:

Lp

Typ siedliskowy

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [%]

1

Bśw

979,28 6,13

2

Bw

1,68 0,01

3

BMśw

4117,72 25,75

4

BMw

1982,98 12,40

5

LMśw

3827,27 23,94

6

LMw

2267,89 14,18

7

Lśw

814,77 5,10

8

Lw

1458,65 9,12

9

Ol

145,69 0,91

10

OlJ

350,30 2,19

11

43,67 0,27

Suma całkowita

15989,91 100,00


 

Procentowy udział gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

So –    65 % powierzchni i 68 % miąższości,

Ol –     12 % powierzchni i 12 % miąższości,

Db –    11 % powierzchni i 11 % miąższości,

Brz –   4 % powierzchni i 3 % miąższości,

Bk –    4 % powierzchni i 2 % miąższości,

Md –    2 % powierzchni i 2 % miąższości,

pozostałe gatunki, takie jak Św, Js, Jw, Wz, Gb, Lp, Tp, Ak, Dbc, Ols, Jd, Wb, Oś, Soc, Sow, Dg, Śwsr zajmują poniżej 2%.

 

Nadleśnictwo Namysłów posiada  bogatą bazę nasienną, pozwalającą zapewnić materiał nasienny do własnej produkcji szkółkarskiej oraz po części ościennych nadleśnictw.

Nadleśnictwo Namysłów posiada  bogatą bazę nasienną, pozwalającą zapewnić materiał nasienny do własnej produkcji szkółkarskiej oraz po części ościennych nadleśnictw.

Posiadamy (stan na 01.01.2024 r.):

1.    Wyłączony Drzewostan Nasienny Jd o powierzchni – 9,69 ha

2.    Wyłączony Drzewostan Nasienny Dbb o powierzchni – 90,45 ha

3.    Plantację nasienną Dbb o powierzchni – 7,15 ha

4.    Drzewostan zachowawczy sosny o powierzchni – 5,28 ha

5.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny So o powierzchni – 161,65 ha

6.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Jd o powierzchni – 10,25 ha

7.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Dbb o powierzchni – 48,16 ha

8.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Dbs o powierzchni – 83,64 ha

9.   Gospodarczy Drzewostan Nasienny Bk o powierzchni – 46,80 ha

10.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Ol o powierzchni – 8,91 ha

11.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Brz o powierzchni – 2,75 ha

12.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Md o powierzchni – 2,35 ha

13.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Js o powierzchni – 7,99 ha

oraz wytypowanych 75 drzew matecznych:

Dbb – 36 szt.

So – 19 szt.

Dg – 15 szt.

Md – 5 szt.

 

BANK DANYCH O LASACH