Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 290 m 3/ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 290 m 3/ha.

Zestawienie typów siedliskowych lasów w nadleśnictwie Namysłów, wg stanu na 1.01.2011 rok:

Lp

Typ siedliskowy

Obr. Namysłów

Obr. Wołczyn

Nadleśnictwo

Powierzchnia ha /%

1

Bśw

356,70

4,66

619,43

7,44

976,13

6,11

2

Bw

 

 

1,76

0,02

1,76

0,01

3

BMśw

1932,55

25,26

2275,36

27,33

4207,91

26,34

4

BMw

943,50

12,33

1048,83

12,60

1992,33

12,47

5

LMśw

1545,53

20,20

2197,33

26,40

3742,86

23,43

6

LMw

1345,38

17,59

879,83

10,57

2225,21

13,93

7

Lśw

158,52

2,07

676,33

8,12

834,85

5,23

8

Lw

1115,03

14,57

306,88

3,69

1421,91

8,90

9

Ol

21,57

0,28

121,96

1,47

143,53

0,90

10

OlJ

191,42

2,50

193,37

2,32

384,79

2,41

11

40,21

0,53

3,53

0,04

43,74

0,27

Suma całkowita

7650,41

100,00

8324,61

100,00

15975,02

100,00


Graficzna struktura typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Namysłów:

 

 

Procentowy udział gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

So –    65 % powierzchni i 69 % miąższości,

Ol –     11 % powierzchni i 10 % miąższości,

Db –    10 % powierzchni i 10 % miąższości,

Brz –   4 % powierzchni i 3 % miąższości,

Bk –    3 % powierzchni i 2 % miąższości,

Md –    2 % powierzchni i 2 % miąższości,

Jś –     2 % powierzchni i 2 % miąższości,

pozostałe gatunki, takie jak    Św, Jw, Wz, Gb, Lp, Tp, Ak, Dbc, Ols, Jd, Wb, Oś, Soc, Sow, Dg, Śwsr zajmują poniżej 1%.

 

Nadleśnictwo Namysłów posiada  bogatą bazę nasienną, pozwalającą zapewnić materiał nasienny do własnej produkcji szkółkarskiej oraz po części ościennych nadleśnictw.

Nadleśnictwo Namysłów posiada  bogatą bazę nasienną, pozwalającą zapewnić materiał nasienny do własnej produkcji szkółkarskiej oraz po części ościennych nadleśnictw.

Posiadamy:

1.    Wyłączony Drzewostan Nasienny Jd o powierzchni – 9,69 ha

2.    Wyłączony Drzewostan Nasienny Dbb o powierzchni – 90,45 ha

3.    Plantację nasienną Dbb o powierzchni – 7,15 ha

4.    Drzewostan zachowawczy sosny o powierzchni – 5,28 ha

5.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny So o powierzchni – 328,43 ha

6.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Jd o powierzchni – 12,68 ha

7.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Dbb o powierzchni – 56,95 ha

8.    Gospodarczy Drzewostan Nasienny Dbs o powierzchni – 94,24 ha

9.   Gospodarczy Drzewostan Nasienny Bk o powierzchni – 46,80 ha

10.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Ol o powierzchni – 18,68 ha

11.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Brz o powierzchni – 2,66 ha

12.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Md o powierzchni – 2,35 ha

13.  Gospodarczy Drzewostan Nasienny Js o powierzchni – 9,89 ha

oraz wytypowanych 79 drzew matecznych:

Dbb – 39 szt.

So – 20 szt.

Dg – 15 szt.

Md – 5 szt.

 

BANK DANYCH O LASACH