Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Znaczna część Nadleśnictwa Namysłów pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Na terenie nadleśnictwa obszar ten zajmuje 12 773,13 ha.

Znaczna część Nadleśnictwa Namysłów pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie". Na terenie nadleśnictwa obszar ten zajmuje 12 773,13 ha.


Głównymi walorami obszaru są tereny leśne, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo. Stanowią one fragmenty dawnej Puszczy Śląskiej - jednej z kilkunastu pozostałości dawnych puszcz polskich. Występują tu głównie siedliska boru mieszanego z dominacją sosny, a w dolinach - grądy, łęgi oraz olsy. Dodatkowe walory to niezliczona ilość cieków, terenów zabagnionych i podmokłych, starorzeczy, źródeł i stawów. Na tym terenie występuje bogactwo fauny i flory, w tym gatunki rzadkie oraz chronione.


Obszar został powołany uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. Granice obszaru zostały skorygowane Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 08 maja 2006r (Dz.U. Woj. Opol. Nr 33, poz. 1133 z 17 maja 2006 roku). Aktualną podstawą prawną jego funkcjonowania jest Rozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. (Dz.u. Woj. Opol. Nr 36, poz. 1283 z 28 maja 2008 roku), zmieniające rozporządzenie z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.