Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Namysłów znajduje się fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999r.

Na terenie Nadleśnictwa Namysłów znajduje się fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999r. (Dz.U. Woj. Opol. Nr 38, poz. 255 z 1999 roku) w celu zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i wodno-błotnych nizinnej części Opolszczyzny. Powierzchnia parku wynosi 52 636,50 ha.

Powierzchnia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wynosi 52 636,50 ha.

Wokół parku nie utworzono otuliny. Park posiada aktualny plan ochrony, zatwierdzony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego (Dz. U. Woj. Opol. nr 4, poz. 76 z 2007 roku).

Park leży w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smrotawy. Właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyropdniczo fragmenty parku. Obszar parku obfituje w rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. Cały obszar parku należy do dorzecza Odry.

Teren ma urozmaicony system hydrologiczny, na który składają się bogata sieć rzeczna o nizinnym charakterze, bogata sieć melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska, namuliska, tereny zalewowe i inne obszary okresowo podmokłe. Lasy stanowią ok. 80% powierzchni parku i reprezentują większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych. Do szczególnie cennych gatunków stwierdzonych na terenie parku są stanowiska salwinii pływajacej Salvinia natans i kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Faunę reprezentuje szereg gatunków owadów, płazów i gadów, ptaków i ssaków. Łącznie na terenie nadleśnictwa park zajmuje powierzchnię 577,87 ha.

Fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (fot. M. Lizurej)

 

Fauna Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (fot. M. Lizurej)


Odwiedż stronę Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.